Kết quả tìm kiếm chất hóa học H2SO4 - Trang 1

8 chất hóa học được tìm thấy:H2SO4(axit sulfuric), H2SO4.H2O(Axit sunfuric hidrat), H2SO4.3SO3(oleum), N2H4.H2SO4(Hydrazin hidro sunfat), H2SO4.2SO3(Oleum), H2SO4.nSO3(Oleum), H2SO4.11H2O(Axit sunfuric undecahidrat), H2SO4.(n-1)SO3(Oleum),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

H2SO4

công thức rút gọn H2O4S


axit sulfuric

sulfuric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.0785

Khối lượng riêng (kg/m3) 1840

Màu sắc Dầu trong suốt, không màu, không mùi

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 338

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 10

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

H2SO4.H2O

công thức rút gọn


Axit sunfuric hidrat

Sulfuric acid hydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

H2SO4.3SO3

công thức rút gọn


oleum

oleum

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.3SO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

N2H4.H2SO4

công thức rút gọn


Hydrazin hidro sunfat

NSC-150014; Hydrazine sulfate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất N2H4.H2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

H2SO4.2SO3

công thức rút gọn


Oleum

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.2SO3
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

H2SO4.nSO3

công thức rút gọn H2NO7S2


Oleum

Oleum

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 192.1484

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.nSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

H2SO4.11H2O

công thức rút gọn


Axit sunfuric undecahidrat

Sulfuric acid undecahydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.11H2O
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

H2SO4.(n-1)SO3

công thức rút gọn


Oleum

Oleum

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO4.(n-1)SO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 06:11:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(