Kết quả tìm kiếm chất hóa học H2S - Trang 1

31 chất hóa học được tìm thấy:H2S(hidro sulfua), H2Sn(Thiếc dihidrua), H2Se(Dihidro selenua), H2SO3(Axit sulfurơ), H2SO2(Axit hyposunfurơ), H2SO4(axit sulfuric), Rh2S3(Rhodi sunfua), H2SO5(Axit Caro), H2S2O7(Axit disunfuric), H2SeO3(Axit selenơ),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

H2S


hidro sulfua

hydrogen sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 34.0809

Khối lượng riêng (kg/m3) 1363

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -60

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -82

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

H2Sn


Thiếc dihidrua

Dihydridotin, Tin dihydride, Lambda(2)-stannane

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.7259

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2Sn

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

H2Se

công thức rút gọn H2Se


Dihidro selenua

Dihydrido selenium; Dihydrogen selenide; Hydrogen selenide; Selenium hydride; Dihydridoselenium

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.9759

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2Se
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

H2SO3

công thức rút gọn H2O3S


Axit sulfurơ

sulfurous acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0791

Khối lượng riêng (kg/m3) 1030

Màu sắc Không màu, mùi lưu huỳnh cay nồng

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

H2SO2

công thức rút gọn H2O2S


Axit hyposunfurơ

Hyposulphurous acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 66.0797

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO2
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

H2SO4

công thức rút gọn H2O4S


axit sulfuric

sulfuric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.0785

Khối lượng riêng (kg/m3) 1840

Màu sắc Dầu trong suốt, không màu, không mùi

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 338

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 10

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

Rh2S3


Rhodi sunfua

Rhodium(III) sulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 302.0060

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Rh2S3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

H2SO5

công thức rút gọn H2O5S


Axit Caro

Caros acid; Caro acid; Peroxosulfuric acid; Persulfuric acid

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 114.0779

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SO5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

H2S2O7

công thức rút gọn H2O7S2


Axit disunfuric

pyrosulfuric acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 178.1417

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2S2O7

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

H2SeO3

công thức rút gọn H2O3Se


Axit selenơ

selenious acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 128.9741

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2SeO3


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 05:42:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(