Advertisement

Kết quả tìm kiếm chất hóa học H2 - Trang 1

808 chất hóa học được tìm thấy:H2(hidro), NH2(amin), H2F(Fluoronium ion), H2O(nước), H2S(hidro sulfua), CH2(Methylen), C2H2(Axetilen), H2Te(Dihidro telurua), CH2O(Methanal), BaH2(Bari hidrua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

H2


hidro

hydrogen

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 2.01588 ± 0.00014

Khối lượng riêng (kg/m3) 70

Màu sắc không màu, sẽ phát sáng với ánh sáng tím khi chuyển sang thể plasma

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -252

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -259

Tính chất hóa học

Độ âm điện 2

Năng lượng ion hoá thứ nhất 1312

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

NH2-

công thức rút gọn H2N


amin

amine

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 16.02258 ± 0.00034

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NH2-
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

H2F+

công thức rút gọn FH2


Fluoronium ion

Fluoronium ion

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 21.01428 ± 0.00014

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2F+
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

H2O


nước

water

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 18.01528 ± 0.00044

Khối lượng riêng (kg/m3) 1

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 100

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2O

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

H2S


hidro sulfua

hydrogen sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 34.0809

Khối lượng riêng (kg/m3) 1363

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -60

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -82

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2S

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CH2


Methylen

Methylene

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 14.02658 ± 0.00094

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

C2H2


Axetilen

acetylene

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 26.0373

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.097

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -84

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -80.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học C2H2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

H2Te

công thức rút gọn H2Te


Dihidro telurua

Dihydrotellurium; Tellurium hydride; Hydrogen telluride; Dihydridetellurium

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 129.6159

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2Te
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CH2O


Methanal

formaldehyde

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.0260

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CH2O

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

BaH2

công thức rút gọn BaH2


Bari hidrua

Barium hydride; Dihydrogen barium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.3429

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaH2
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-04 07:03:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(