Kết quả tìm kiếm chất hóa học H2 - Trang 1

808 chất hóa học được tìm thấy:H2(hidro), NH2(amin), H2F(Fluoronium ion), H2O(nước), H2S(hidro sulfua), CH2(Methylen), C2H2(Axetilen), H2Te(Dihidro telurua), CH2O(Methanal), BaH2(Bari hidrua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

H2


hidro

hydrogen

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 2.01588 ± 0.00014

Khối lượng riêng (kg/m3) 70

Màu sắc không màu, sẽ phát sáng với ánh sáng tím khi chuyển sang thể plasma

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -252

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -259

Tính chất hóa học

Độ âm điện 2

Năng lượng ion hoá thứ nhất 1312

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

NH2-

công thức rút gọn H2N


amin

amine

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 16.02258 ± 0.00034

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NH2-

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

H2F+

công thức rút gọn FH2


Fluoronium ion

Fluoronium ion

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 21.01428 ± 0.00014

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2F+
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

H2O


nước

water

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 18.01528 ± 0.00044

Khối lượng riêng (kg/m3) 1

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 100

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

H2S


hidro sulfua

hydrogen sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 34.0809

Khối lượng riêng (kg/m3) 1363

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) -60

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -82

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2S

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CH2


Methylen

Methylene

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 14.02658 ± 0.00094

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

C2H2


Axetilen

acetylene

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 26.0373

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.097

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) -84

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -80.8

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học C2H2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

H2Te

công thức rút gọn H2Te


Dihidro telurua

Dihydrotellurium; Tellurium hydride; Hydrogen telluride; Dihydridetellurium

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 129.6159

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2Te

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CH2O


Methanal

formaldehyde

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 30.0260

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CH2O

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

BaH2

công thức rút gọn BaH2


Bari hidrua

Barium hydride; Dihydrogen barium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.3429

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 06:33:57pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(