Kết quả tìm kiếm chất hóa học FeS - Trang 1

18 chất hóa học được tìm thấy:FeS(sắt (II) sulfua), FeS2(Pyrit sắt), FeSe(Sắt(II) selenua), FeSi(Sắt silicua), FeSi2(Iron disilicon), FeAsS(Arsenopyrite), FeSO3(Sắt(II) Sunfit), FeSO4(Sắt(II) sunfat), FeSiO2(Sắt(II) silicat), FeCuS2(Chalcopyrit),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 7

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

FeS


sắt (II) sulfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 87.9100

Khối lượng riêng (kg/m3) 4840

Màu sắc Màu xám

Trạng thái thông thường Chất rắn dạng bột hoặc dạng viên

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1194

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

FeS2


Pyrit sắt

Pyrite; Marcasite

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.9750

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeS2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

FeSe


Sắt(II) selenua

Iron selenide; Iron(II) selenide; Ferrous selenide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 134.8050

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSe
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

FeSi


Sắt silicua

Iron silicide; Iron silicon

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 83.9305

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSi

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

FeSi2


Iron disilicon

Iron silicide(FeSi2); Iron disilicide; Iron disilicon

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 112.0160

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSi2
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

FeAsS

công thức rút gọn AsFeS


Arsenopyrite

Iron Arsenide Sulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 162.8316

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeAsS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

FeSO3

công thức rút gọn FeO3S


Sắt(II) Sunfit

Iron(II) Sulfite

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 135.9082

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

FeSO4

công thức rút gọn FeO4S


Sắt(II) sunfat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 151.9076

Khối lượng riêng (kg/m3) 3650

Màu sắc tinh thể không màu(khan)

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 680

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

FeSiO2

công thức rút gọn FeO2Si


Sắt(II) silicat

Iron(II) silicate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 115.9293

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSiO2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

FeCuS2

công thức rút gọn CuFeS2


Chalcopyrit

Chalcopyrit

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 183.5210

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeCuS2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 04:30:32pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(