Kết quả tìm kiếm chất hóa học Fe - Trang 1

129 chất hóa học được tìm thấy:Fe(sắt), FeO(sắt (II) oxit ), FeS(sắt (II) sulfua), FeI(Sắt monoiodua), FeP(Sắt(III) photphua), F3Fe(Sắt(III) triflorua), FeS2(Pyrit sắt), FeF3(Sắt(III) florua), FeI2(Sắt(II) iodua), FeI3(Sắt(III) triiodua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 1

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Fe


sắt

iron

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 55.8450

Khối lượng riêng (kg/m3) 7874

Màu sắc Ánh kim xám nhẹ T

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2862

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1538

Tính chất hóa học

Độ âm điện 1

Năng lượng ion hoá thứ nhất 762.5

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Fe

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

FeO


sắt (II) oxit

iron(ii) oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 71.8444

Khối lượng riêng (kg/m3) 5745

Màu sắc tinh thể hoặc bột đen

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 3414

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1377

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

FeS


sắt (II) sulfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 87.9100

Khối lượng riêng (kg/m3) 4840

Màu sắc Màu xám

Trạng thái thông thường Chất rắn dạng bột hoặc dạng viên

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1194

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeS

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

FeI


Sắt monoiodua

Iron monoiodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 182.7495

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeI

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

FeP


Sắt(III) photphua

Iron phosphide; Iron(III) phosphide; Phosphinidyneiron(III)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 86.8188

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeP
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

F3Fe


Sắt(III) triflorua

Ferric fluoride; Iron(III) fluoride; Iron(III) trifluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 112.8402

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất F3Fe

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

FeS2


Pyrit sắt

Pyrite; Marcasite

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.9750

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeS2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

FeF3

công thức rút gọn F3Fe


Sắt(III) florua

Ferric fluoride; Iron(III) fluoride; Iron(III) trifluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 112.8402

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.87

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeF3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

FeI2

công thức rút gọn FeI2


Sắt(II) iodua

Iron(II) iodide; Ferrous iodide; Iron(II) diiodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 309.6539

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeI2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

FeI3


Sắt(III) triiodua

Iron(III) triiodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 436.5584

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeI3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 03:46:45am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(