Kết quả tìm kiếm chất hóa học CuS - Trang 1

11 chất hóa học được tìm thấy:CuS(Đồng sulfat), CuS2(Đồng sulfua), CuSe(Đồng(II) selenua), CuSCN(Đồng(I) thiocyanat), CuSO4(Đồng(II) sunfat), CuSO3(Đồng sulfit), CuSiO3(Đồng(II) silicat), FeCuS2(Chalcopyrit), CuSO4.5H2O(Đồng sunfat pentahidrat), CuSeO3.2H2O(Đồng(II) selenat dihidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CuS


Đồng sulfat

copper(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 95.6110

Khối lượng riêng (kg/m3) 4760

Màu sắc Bột màu đen

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CuS2


Đồng sulfua

Copper sulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 127.6760

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuS2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CuSe


Đồng(II) selenua

Copper(II) selenide; Copper monoselenide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.5060

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSe

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

CuSCN

công thức rút gọn CCuNS


Đồng(I) thiocyanat

Copper(I) thiocyanate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 121.6284

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSCN

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

CuSO4

công thức rút gọn CuO4S


Đồng(II) sunfat

copper(ii) sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 159.6086

Khối lượng riêng (kg/m3) 3603

Màu sắc bột trắng (khan)

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSO4

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CuSO3

công thức rút gọn CuO3S


Đồng sulfit

copper sulfite

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.6092

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

CuSiO3

công thức rút gọn CuO3Si


Đồng(II) silicat

Copper silicate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.6297

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSiO3

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

FeCuS2

công thức rút gọn CuFeS2


Chalcopyrit

Chalcopyrit

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 183.5210

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeCuS2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CuSO4.5H2O

công thức rút gọn CuH10O9S


Đồng sunfat pentahidrat

Copper sulfate pentahydrate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 249.6850

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuSO4.5H2O
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

CuSeO3.2H2O

công thức rút gọn CuH4O5Se


Đồng(II) selenat dihidrat

Copper(II) selenate dihydrate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 226.5348

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSeO3.2H2O

Các chất hóa học khác

F2 (flo) Fe (sắt) Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) Fe2(CO3)3 (sắt (III) cacbonat) Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) (CH3COO)2Zn (Kẽm Acetate) CH3CH2CH2CH2OH (n-butanol) C6H5OCH2CH3 (Ethoxybenzene) C6H4Br-CH3 (2-bromtoluen) C6H4CH3ONa (Natri 2-methylphenolat) CuSeO3.2H2O (Đồng(II) selenat dihidrat) CuSeO4.5H2O (Đồng(II) selenat pentahidrat) CuSiO3 (Đồng(II) silicat) CuTeO3 (Đồng(II) telurit) CuTiO3 (Đồng(II) Metatitanat) CuSO4 (Đồng(II) sunfat) CuSe (Đồng(II) selenua) CuSeO3.2H2O (Đồng(II) selenat dihidrat) CuSeO4.5H2O (Đồng(II) selenat pentahidrat) CuSiO3 (Đồng(II) silicat) CuSe (Đồng(II) selenua) CuSeO3.2H2O (Đồng(II) selenat dihidrat) CuSeO4.5H2O (Đồng(II) selenat pentahidrat) CuSiO3 (Đồng(II) silicat) CuTeO3 (Đồng(II) telurit) [C2H4(OHO)]2Cu (diethyleneaqua copper) (NH4)2S2O8 (Ammonium persulfate) Na2MnO3 (natri manganit) (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat)) C2H5OSO2OH (Ethyl Sulfate) CuTeO3 (Đồng(II) telurit) CuTiO3 (Đồng(II) Metatitanat) Cu(VO3)2 (Đồng(II) Metavanadat) CuWO4 (Đồng(II) tungstat) Cu2CO3(OH)2 (Malachite) H2SiO3 (Axit metasilicic) BeSO4.4H2O (Beri sunfat tetrahidrat) Li2SO4 (Liti sunfat) [Li(H2O)4] (Tetraaqualithium(I) ion) Be2SO4(OH)2 (Diberi(II) sunfat dihidroxit) K2[Cu(CO3)2] (potassium bis(carbonato)cuprate(II)) [Cu(NH3)4]CO3 (tetraaminecopper (II) cacbonate) K2[Cu(CN)4] (Potassium tetracyanocuprate(II) ) Cu3(PO4)2.3H2O (Đồng(II) Phosphat Trihydrat) D2 (Deuteri) CuSeO4.5H2O (Đồng(II) selenat pentahidrat) CuSiO3 (Đồng(II) silicat) CuTeO3 (Đồng(II) telurit) CuTiO3 (Đồng(II) Metatitanat) Cu(VO3)2 (Đồng(II) Metavanadat)

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:21:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(