Advertisement

Kết quả tìm kiếm chất hóa học CuCl2 - Trang 1

4 chất hóa học được tìm thấy:CuCl2(Đồng(II) clorua), NaCuCl2(Sodium copper dichloride ), H[CuCl2](), CuCl2.2H2O(Đồng(II) clorua dihydrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CuCl2

công thức rút gọn Cl2Cu


Đồng(II) clorua

copper(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 134.4520

Khối lượng riêng (kg/m3) 3386

Màu sắc nâu (khan)

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 993

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 498

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuCl2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

NaCuCl2

công thức rút gọn Cl2CuNa


Sodium copper dichloride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 157.4418

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaCuCl2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

H[CuCl2]

công thức rút gọn Cl2CuH


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 135.4599

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H[CuCl2]
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

CuCl2.2H2O

công thức rút gọn


Đồng(II) clorua dihydrat

Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCl2.2H2O
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-01 01:11:10am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(