Kết quả tìm kiếm chất hóa học CuCl2 - Trang 1

4 chất hóa học được tìm thấy:CuCl2(Đồng(II) clorua), NaCuCl2(Sodium copper dichloride ), H[CuCl2](), CuCl2.2H2O(Đồng(II) clorua dihydrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 1

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CuCl2

công thức rút gọn Cl2Cu


Đồng(II) clorua

copper(ii) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 134.4520

Khối lượng riêng (kg/m3) 3386

Màu sắc nâu (khan)

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 993

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 498

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

NaCuCl2

công thức rút gọn Cl2CuNa


Sodium copper dichloride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 157.4418

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaCuCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

H[CuCl2]

công thức rút gọn Cl2CuH


Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 135.4599

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H[CuCl2]
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

CuCl2.2H2O

công thức rút gọn


Đồng(II) clorua dihydrat

Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCl2.2H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:23:05am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(