Kết quả tìm kiếm chất hóa học CuCO3 - Trang 1

2 chất hóa học được tìm thấy:CuCO3(Đồng(II) cacbonat), CuCO3.Cu(OH)2(Copper(II) carbonate basic),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CuCO3

công thức rút gọn CCuO3


Đồng(II) cacbonat

Copper(II) carbonate; Cupric carbonate; Carbonic acid copper(II) salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 123.5549

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CuCO3.Cu(OH)2

công thức rút gọn


Copper(II) carbonate basic

Copper(II) hydroxycarbonate; Copper(II) carbonate dihydroxide; Basic cupric carbonate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCO3.Cu(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 04:03:48pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(