Kết quả tìm kiếm chất hóa học Cu - Trang 1

109 chất hóa học được tìm thấy:Cu(đồng), CuO(Đồng (II) oxit), CuS(Đồng sulfat), CuF(Đồng(I) florua), CuI(Đồng(I) iodua), CuS2(Đồng sulfua), CuBr(Đồng(I) bromua), CuCN(Đồng(I) cyanua), CuCl(Đồng(I) clorua), Cu2C(Đồng cacbua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Cu


đồng

copper

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 63.5460

Khối lượng riêng (kg/m3) 8940

Màu sắc Ánh kim đỏ cam

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2562

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1084

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Cu

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CuO


Đồng (II) oxit

copper(ii) oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 79.5454

Khối lượng riêng (kg/m3) 6310

Màu sắc bột màu đen

Trạng thái thông thường chất rắn dạng bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1201

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CuS


Đồng sulfat

copper(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 95.6110

Khối lượng riêng (kg/m3) 4760

Màu sắc Bột màu đen

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuS

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

CuF

công thức rút gọn CuF


Đồng(I) florua

Copper(I) fluoride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.5444

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuF

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

CuI


Đồng(I) iodua

Cuprous iodide(CuI); Copper(I) iodide(CuI); Marshite; Copper(I) iodide; Iodocopper(I)

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 190.4505

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuI

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CuS2


Đồng sulfua

Copper sulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 127.6760

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuS2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

CuBr

công thức rút gọn BrCu


Đồng(I) bromua

Copper(I) bromide; Cuprous bromide; Bromocopper(I)

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.4500

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuBr

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

CuCN

công thức rút gọn CCuN


Đồng(I) cyanua

Copper(I) cyanide; Copper cyanide; Cyanocopper(I)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 89.5634

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCN

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CuCl

công thức rút gọn ClCu


Đồng(I) clorua

copper(i) chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.9990

Khối lượng riêng (kg/m3) 4140

Màu sắc Bột trắng, hơi xanh từ tạp chất oxy hóa

Trạng thái thông thường Chất rắn dạng bột

Nhiệt độ sôi (°C) 1490

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 423

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuCl

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

Cu2C

công thức rút gọn CCu2


Đồng cacbua

copper carbonide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.1027

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Cu2C

Các chất hóa học khác

Cu(NO3)2 (Đồng nitrat) Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) CuO (Đồng (II) oxit) CuS (Đồng sulfat) F2 (flo) CuS (Đồng sulfat) F2 (flo) Fe (sắt) Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) Fe2(CO3)3 (sắt (III) cacbonat) F2 (flo) Fe (sắt) Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) Fe2(CO3)3 (sắt (III) cacbonat) Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) [Cs(H2O)6] (Hexaaqua cesium(I) ion) SO4 (Ion sunfat) AlCs(SO4)2.12H2O (Aluminum cesium sulfate dodecahydrate) [CuOH]2CO3 (Đồng(II) hydroxycacbonat) Al2(SO4)3.6H2O (Nhôm sunfat hexahidrat) CuIO3 (Đồng(I) iodat) Cu(IO3)2 ( Đồng(II) iodat) CuMoO4 (Đồng(II) molybdat) Cu(NO3)2.3H2O (Đồng(II) nitrat trihidrat) Cu(NbO3)2 (Đồng(II) Orthoniobat) (CH3COO)2Zn (Kẽm Acetate) CH3CH2CH2CH2OH (n-butanol) C6H5OCH2CH3 (Ethoxybenzene) C6H4Br-CH3 (2-bromtoluen) C6H4CH3ONa (Natri 2-methylphenolat) CuC2O4 (Đồng oxalat) CuCl (Đồng(I) clorua) Cu(ClO3)2.6H2O (Đồng(II) clorat hexahidrat) CuCl2 (Đồng(II) clorua) CuFe2O4 (Cuprospinel) (CN)2 (Cyanogen) [Cu(NH3)6]Cl2 (Hexaamminecopper(II) chloride) K[Cu(CN)2] (Dicyanidecopper (I) potassium) Cu2C (Đồng cacbua) [Cu(NH3)5]SO4 (Pentaamminecopper(II) sulfate) Cu(ClO3)2.6H2O (Đồng(II) clorat hexahidrat) CuCl2 (Đồng(II) clorua) CuFe2O4 (Cuprospinel) CuFe2S3 (Cubanite) [Cu(H2O)4]SO4.H2O (Tetraaquacopper(II) sulfate hydrate) [Cu(NH3)5]SO4 (Pentaamminecopper(II) sulfate) CuSO4.5H2O (Đồng sunfat pentahidrat) K2[Cu(CO3)2] (potassium bis(carbonato)cuprate(II)) [Cu(NH3)4]CO3 (tetraaminecopper (II) cacbonate) K2[Cu(CN)4] (Potassium tetracyanocuprate(II) )

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:18:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(