Kết quả tìm kiếm chất hóa học Cl - Trang 1

420 chất hóa học được tìm thấy:Cl(Ion clorua), ICl(Iot clorua), Cl2(clo), DCl(Deuteri clorua), HCl(axit clohidric), KCl(kali clorua), ClF(Clo florua), HClO(Hypochlorous acid), AgCl(bạc clorua), ClOH(Hypochlorous acid),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Cl-

công thức rút gọn Cl


Ion clorua

Chloride ion

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 35.4530

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Cl-

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

ICl

công thức rút gọn ClI


Iot clorua

iodine monochloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 162.3575

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ICl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

Cl2


clo

chlorine

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 70.9060

Khối lượng riêng (kg/m3) 3200

Màu sắc Vàng lục nhạt

Trạng thái thông thường Thể khí

Nhiệt độ sôi (°C) -34

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -101

Tính chất hóa học

Độ âm điện 3

Năng lượng ion hoá thứ nhất 1251

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Cl2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

DCl

công thức rút gọn ClD


Deuteri clorua

Hydrogen chloride (1D); Hydrogen chloride (D); (2H)Hydridechlorine; (2H)Hydrochloric acid

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 37.4671

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất DCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

HCl

công thức rút gọn ClH


axit clohidric

hydrogen chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 36.4609

Khối lượng riêng (kg/m3) 1180

Màu sắc trong suốt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HCl

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

KCl

công thức rút gọn ClK


kali clorua

potassium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.5513

Khối lượng riêng (kg/m3) 1984

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1420

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 770

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

ClF


Clo florua

Chlorine fluoride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 54.4514

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ClF

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

HClO

công thức rút gọn ClHO


Hypochlorous acid

hypochlorous acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 52.4603

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HClO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

AgCl


bạc clorua

silver chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.3212

Khối lượng riêng (kg/m3) 5.56

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1547

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 455

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgCl

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

ClOH

công thức rút gọn ClHO


Hypochlorous acid

Hypochlorous acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 52.4603

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ClOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 04:27:28pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(