Kết quả tìm kiếm chất hóa học CaS - Trang 1

9 chất hóa học được tìm thấy:CaS(Canxi sunfua), CaSe(Canxi selenua), CaSO4(Canxi sunfat), CaSO3(Caxi sunfit), CaSeO3(Canxi selenit), CaSeO4(Canxi selenat), CaSiO3(Canxi metasilicat), CaSO4.2H2O(Canxi sunfat dihidrat), CaSO4.0,5H2O(Canxi sunfat hemihidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CaS


Canxi sunfua

Calcium sulfide; Oldhamite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.1430

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CaSe


Canxi selenua

Calcium selenide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.0380

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSe

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CaSO4

công thức rút gọn CaO4S


Canxi sunfat

calcium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 136.1406

Khối lượng riêng (kg/m3) 2960

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1460

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSO4

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

CaSO3

công thức rút gọn CaO3S


Caxi sunfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1412

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 600

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

CaSeO3

công thức rút gọn CaO3Se


Canxi selenit

Selenious acid calcium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 167.0362

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSeO3

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CaSeO4

công thức rút gọn CaO4Se


Canxi selenat

Calcium selenate; Selenic acid calcium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 183.0356

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSeO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

CaSiO3

công thức rút gọn CaO3Si


Canxi metasilicat

Calcium metasilicate; Calcium silicate; Metasilicic acid calcium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 116.1617

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSiO3

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

CaSO4.2H2O

công thức rút gọn


Canxi sunfat dihidrat

Gypsum; Calcium sulfate dihydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaSO4.2H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CaSO4.0,5H2O

công thức rút gọn


Canxi sunfat hemihidrat

Calcium sulfate hemihydrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaSO4.0,5H2O
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 05:05:23am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(