Kết quả tìm kiếm chất hóa học CaCl2 - Trang 1

8 chất hóa học được tìm thấy:CaCl2(Canxi diclorua), CaOCl2(Clorua vôi), CaCl2O2(Canxi hypoclorit), Ca(ClO)2(Canxi hypoclorit), Ca(OCl)2(Calcium hypochlorite), Ca(ClO3)2(Canxi clorat), Ca(ClO4)2(Canxi perclorat), CaCl2.6H2O(Canxi clorua hexahidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CaCl2


Canxi diclorua

calcium chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 110.9840

Khối lượng riêng (kg/m3) 2150

Nhiệt độ sôi (°C) 1600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 772

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CaOCl2

công thức rút gọn CaCl2O


Clorua vôi

calcium oxychloride

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.9834

Màu sắc màu trắng, xốp

Trạng thái thông thường chất bột

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaOCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CaCl2O2


Canxi hypoclorit

Bleaching powder; Calcium hypochlorite; Dihypochlorous acid calcium salt; Bishypochlorous acid calcium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.9828

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaCl2O2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

Ca(ClO)2

công thức rút gọn CaCl2O2


Canxi hypoclorit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.9828

Khối lượng riêng (kg/m3) 2350

Màu sắc trắng / xám

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ sôi (°C) 175

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 100

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(ClO)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

Ca(OCl)2

công thức rút gọn CaCl2O2


Calcium hypochlorite

Bleaching powder; Calcium hypochlorite; Dihypochlorous acid calcium salt; Bishypochlorous acid calcium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.9828

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ca(OCl)2
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

Ca(ClO3)2

công thức rút gọn CaCl2O6


Canxi clorat

calcium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 206.9804

Khối lượng riêng (kg/m3) 2710

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 325

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(ClO3)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

Ca(ClO4)2

công thức rút gọn CaCl2O8


Canxi perclorat

Calcium perchlorate; Bishyperchloric acid calcium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 238.9792

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca(ClO4)2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

CaCl2.6H2O

công thức rút gọn


Canxi clorua hexahidrat

Calcium chloride hexahydrate; Calsium dichloride hexahydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaCl2.6H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 05:07:23am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(