Advertisement

Kết quả tìm kiếm chất hóa học Ca - Trang 1

95 chất hóa học được tìm thấy:Ca(canxi), CaO(canxi oxit), CaS(Canxi sunfua), CaC2(canxi cacbua; Đất đèn), CaF2(canxi florua), AgCN(Bạc cyanua), CaH2(Canxi hidrua), CaI2(Canxi iodua), CaO2(Canxi peroxit), CaSe(Canxi selenua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Ca


canxi

calcium

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 40.0780

Khối lượng riêng (kg/m3) 1550

Màu sắc Ánh kim xám bạc

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1484

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 842

Tính chất hóa học

Độ âm điện 1

Năng lượng ion hoá thứ nhất 589

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ca

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CaO


canxi oxit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 56.0774

Khối lượng riêng (kg/m3) 3340

Màu sắc màu trắng đến vàng nhạt / nâu

Trạng thái thông thường Bột

Nhiệt độ sôi (°C) 2850

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2613

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaO

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CaS


Canxi sunfua

Calcium sulfide; Oldhamite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.1430

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaS

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

CaC2

công thức rút gọn C2Ca


canxi cacbua; Đất đèn

calcium carbide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 64.0994

Khối lượng riêng (kg/m3) 2200

Màu sắc Tinh thể xám-đen

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2300

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaC2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

CaF2


canxi florua

calcium fluoride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0748

Khối lượng riêng (kg/m3) 3180

Màu sắc tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2.533

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1.418

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaF2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

AgCN

công thức rút gọn CAgN


Bạc cyanua

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.8856

Khối lượng riêng (kg/m3) 3943

Màu sắc tinh thể không màu, màu xám (không tinh khiết)

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 335

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgCN

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

CaH2


Canxi hidrua

calcium hydride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 42.0939

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaH2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

CaI2


Canxi iodua

Calcium iodide; Calcium diiodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 293.8869

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaI2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CaO2


Canxi peroxit

Calcium peroxide; Peroxycalcium; Calper; CAL-88

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.0768

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaO2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

CaSe


Canxi selenua

Calcium selenide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.0380

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSe

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 11:18:32pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(