Kết quả tìm kiếm chất hóa học CO3 - Trang 1

66 chất hóa học được tìm thấy:CO3(Ion cacbonat), ZnCO3(Kẽm cacbonat), CoCO3(Coban cacbonat), BeCO3(Beri cacbonat), CaCO3(canxi cacbonat), PbCO3(Chì cacbonat), CuCO3(Đồng(II) cacbonat), FeCO3(sắt (II) cacbonat), BaCO3(Bari cacbonat), K2CO3(kali cacbonat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

CO3


Ion cacbonat

carbon trioxide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0089

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

ZnCO3

công thức rút gọn CO3Zn


Kẽm cacbonat

Zinc carbonate; Carbonic acid zinc salt; C.I.77950

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 125.3889

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CoCO3

công thức rút gọn CCoO3


Coban cacbonat

Carbonic acid cobalt(II); Cobaltous carbonate; Carbonic acid cobalt(II) salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 118.9421

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CoCO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

BeCO3

công thức rút gọn CBeO3


Beri cacbonat

Carbonic acid beryllium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 69.0211

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BeCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

CaCO3

công thức rút gọn CCaO3


canxi cacbonat

calcium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.0869

Khối lượng riêng (kg/m3) 2830

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 825

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaCO3

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

PbCO3

công thức rút gọn CO3Pb


Chì cacbonat

Cerussite; Carbonic acid lead(II); Lead(II) carbonate; Dibasic lead carbonate; Carbonic acid lead(II) salt

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 267.2089

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất PbCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

CuCO3

công thức rút gọn CCuO3


Đồng(II) cacbonat

Copper(II) carbonate; Cupric carbonate; Carbonic acid copper(II) salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 123.5549

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

FeCO3

công thức rút gọn CFeO3


sắt (II) cacbonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 115.8539

Khối lượng riêng (kg/m3) 3900

Màu sắc bột màu trắng hoặc tinh thể

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học FeCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

BaCO3

công thức rút gọn CBaO3


Bari cacbonat

barium carbonate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 197.3359

Khối lượng riêng (kg/m3) 4286

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1360

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 811

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaCO3

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

K2CO3

công thức rút gọn CK2O3


kali cacbonat

potassium carbonate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 138.2055

Khối lượng riêng (kg/m3) 2430

Màu sắc trắng, hút ẩm rắn

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 891

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2CO3


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 05:27:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(