Kết quả tìm kiếm chất hóa học BaCl2 - Trang 1

8 chất hóa học được tìm thấy:BaCl2(Bari clorua), Ba(ClO)2(Bari hypoclorit), Ba(ClO2)2(Bari clorit), Ba(ClO4)2(Bari Perclorat), Ba(ClO3)2(Bari clorat), BaCl2.2H2O(Bari clorua dihidrat), Ba(ClO3)2.H2O(Bari clorat monohidrat), (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba(Bari 2-amonicloruapropanat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 1

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

BaCl2


Bari clorua

barium chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 208.2330

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.856

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1560

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 962

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaCl2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

Ba(ClO)2

công thức rút gọn BaCl2O2


Bari hypoclorit

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 240.2318

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 235

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

Ba(ClO2)2

công thức rút gọn BaCl2O4


Bari clorit

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 272.2306

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(ClO2)2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

Ba(ClO4)2

công thức rút gọn BaCl2O8


Bari Perclorat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 336.2282

Khối lượng riêng (kg/m3) 3200

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 505

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO4)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

Ba(ClO3)2

công thức rút gọn BaCl2O6


Bari clorat

barium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 304.2294

Khối lượng riêng (kg/m3) 3180

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 413

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO3)2

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

BaCl2.2H2O

công thức rút gọn


Bari clorua dihidrat

Barium chloride dihydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaCl2.2H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

Ba(ClO3)2.H2O

công thức rút gọn BaCl2H2O7


Bari clorat monohidrat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 322.2447

Khối lượng riêng (kg/m3) 3200

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 414

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(ClO3)2.H2O

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

(CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba

công thức rút gọn C6H14BaCl2N2O4


Bari 2-amonicloruapropanat

Barium 2-ammoniumchloridepropanate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 386.4194

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 05:11:20pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(