Kết quả tìm kiếm chất hóa học Ba(OH)2 - Trang 1

2 chất hóa học được tìm thấy:Ba(OH)2(Bari hidroxit), Ba(OH)2.8H2O(Bari hidroxit octahidrat),

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Ba(OH)2

công thức rút gọn BaH2O2


Bari hidroxit

barium hydroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 171.3417

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 780

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 407

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(OH)2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

Ba(OH)2.8H2O

công thức rút gọn BaH18O10


Bari hidroxit octahidrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 315.4639

Khối lượng riêng (kg/m3) 2180

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 780

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 78

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba(OH)2.8H2O


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 01:30:40pm