Kết quả tìm kiếm chất hóa học Ba - Trang 1

53 chất hóa học được tìm thấy:Ba(Bari), BaS(Bari sulfua), BaO(Bari oxit), BaC2(Bari cacbua), BaH2(Bari hidrua), BaO4(Bari tetraoxit), BaO2(Bari peroxit), BaI2(Bari iodua), BaCl2(Bari clorua), BaSO3(Bari sulfit),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Ba


Bari

barium

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 137.3270

Khối lượng riêng (kg/m3) 3510

Màu sắc bạc xám

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1897

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 727

Tính chất hóa học

Năng lượng ion hoá thứ nhất 502

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ba

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

BaS


Bari sulfua

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.3920

Khối lượng riêng (kg/m3) 42500

Màu sắc tinh thể không màu, hoặc bột trắng đến xám nâu,

Trạng thái thông thường Tinh thể./ bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

BaO


Bari oxit

barium oxide

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 153.3264

Khối lượng riêng (kg/m3) 5.72

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2000

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1923

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaO

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

BaC2

công thức rút gọn C2Ba


Bari cacbua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 161.3484

Khối lượng riêng (kg/m3) 3750

Màu sắc màu đen

Trạng thái thông thường chất rắn kết tinh

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaC2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

BaH2

công thức rút gọn BaH2


Bari hidrua

Barium hydride; Dihydrogen barium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.3429

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaH2
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

BaO4


Bari tetraoxit

Barium tetraoxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 201.3246

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

BaO2


Bari peroxit

barium peroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.3258

Khối lượng riêng (kg/m3) 5680

Nhiệt độ sôi (°C) 800

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 450

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaO2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

BaI2


Bari iodua

Barium iodide; Barium diiodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 391.1359

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaI2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

BaCl2


Bari clorua

barium chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 208.2330

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.856

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1560

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 962

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaCl2

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

BaSO3

công thức rút gọn BaO3S


Bari sulfit

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 217.3902

Khối lượng riêng (kg/m3) 4440

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaSO3


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 05:08:57pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(