Kết quả tìm kiếm chất hóa học Al2(SO4)3 - Trang 1

4 chất hóa học được tìm thấy:Al2(SO4)3(Nhôm sunfat), Al2(SO4)3.6H2O(Nhôm sunfat hexahidrat), Al2(SO4)3.18H2O(Nhôm Sunphat Octadecahidrat), Al2(SO4)3 . 18 H2O(Nhôm sunfat octadecahidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Al2(SO4)3

công thức rút gọn Al2O12S3


Nhôm sunfat

aluminium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 342.1509

Khối lượng riêng (kg/m3) 2672

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 770

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2(SO4)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

Al2(SO4)3.6H2O

công thức rút gọn Al2H12O18S3


Nhôm sunfat hexahidrat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 450.2426

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al2(SO4)3.6H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

Al2(SO4)3.18H2O

công thức rút gọn


Nhôm Sunphat Octadecahidrat

Aluminum sulfate octadecahydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al2(SO4)3.18H2O
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

Al2(SO4)3 . 18 H2O

công thức rút gọn


Nhôm sunfat octadecahidrat

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1620

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 86

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al2(SO4)3 . 18 H2O


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 06:55:10am