Kết quả tìm kiếm chất hóa học Al(NO3)3 - Trang 1

2 chất hóa học được tìm thấy:Al(NO3)3(Nhôm nitrat), Al(NO3)3.9H2O(Nhôm nitrat nonahidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Al(NO3)3

công thức rút gọn AlN3O9


Nhôm nitrat

aluminium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 212.9962

Khối lượng riêng (kg/m3) 1720

Màu sắc tinh thể màu trắng, hút ẩm

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 150

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 66

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(NO3)3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

Al(NO3)3.9H2O

công thức rút gọn AlH18N3O18


Nhôm nitrat nonahidrat

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 375.1338

Khối lượng riêng (kg/m3) 880

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 150

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 73

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al(NO3)3.9H2O


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:25:33pm