Kết quả tìm kiếm chất hóa học Al - Trang 1

105 chất hóa học được tìm thấy:Al(Nhôm), Al(nhôm), AlN(Nhôm nitrua), AlF(), AlI(), AlO(), AlP(), Al2(nhôm dime), Al3(Nhôm trime), AlBO(),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 1

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Al


Nhôm

aluminium

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 26.98153860 ± 0.00000080

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.7

Nhiệt độ sôi (°C) 2519

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 660.32

Tính chất hóa học

Độ âm điện 1.61

Năng lượng ion hoá thứ nhất 577.5

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Al

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

Al


nhôm

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 26.98153860 ± 0.00000080

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

AlN


Nhôm nitrua

aluminium nitride

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 40.98824 ± 0.00020

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.26

Màu sắc Trắng tới vàng nhạt

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2517

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2200

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AlN

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

AlF


aluminium monofluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 45.9799418 ± 0.0000013

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlF

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

AlI


aluminium monoiodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 153.886009 ± 0.000031

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlI
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

AlO


aluminium monoxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 42.98094 ± 0.00030

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

AlP


aluminium monophosphide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 57.9553006 ± 0.0000028

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlP
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

Al2


nhôm dime

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 53.9630772 ± 0.0000016

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

Al3


Nhôm trime

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.9446158 ± 0.0000024

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Al3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

AlBO


aluminium boron oxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 53.7919

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlBO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 06:20:49pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(