Kết quả tìm kiếm chất hóa học Ag - Trang 1

71 chất hóa học được tìm thấy:Ag(bạc), AgF(Bạc florua), AgI(Bạc iotua), Ag2O(bạc oxit), AgBr(bạc bromua), AgCl(bạc clorua), AgOH(bạc hidroxit), AgCN(Bạc cyanua), Ag3N(Bạc nitrua), Ag2S(Bạc sunfua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 7

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Ag


bạc

silver

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 107.86820 ± 0.00020

Khối lượng riêng (kg/m3) 10.49

Nhiệt độ sôi (°C) 2162

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 961.78

Tính chất hóa học

Độ âm điện 1.93

Năng lượng ion hoá thứ nhất 731

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

AgF


Bạc florua

silver(i) fluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.86660 ± 0.00020

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgF

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

AgI


Bạc iotua

silver iodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 234.77267 ± 0.00023

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgI

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

Ag2O


bạc oxit

silver oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 231.73580 ± 0.00070

Khối lượng riêng (kg/m3) 7.14

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 280

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

AgBr


bạc bromua

silver bromide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 187.7722

Khối lượng riêng (kg/m3) 6.473

Nhiệt độ sôi (°C) 1502

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 432

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgBr

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

AgCl


bạc clorua

silver chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.3212

Khối lượng riêng (kg/m3) 5.56

Trạng thái thông thường rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1547

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 455

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

AgOH

công thức rút gọn AgHO


bạc hidroxit

silver hydroxide

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 124.87554 ± 0.00057

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AgOH
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

AgCN

công thức rút gọn CAgN


Bạc cyanua

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.8856

Khối lượng riêng (kg/m3) 3943

Màu sắc tinh thể không màu, màu xám (không tinh khiết)

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 335

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học AgCN

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

Ag3N


Bạc nitrua

silver nitride

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 337.61130 ± 0.00080

Khối lượng riêng (kg/m3) 9000

Màu sắc Màu đen

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag3N

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

Ag2S


Bạc sunfua

silver sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 247.8014

Khối lượng riêng (kg/m3) 7234

Màu sắc màu đen dày đặc

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 836

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Ag2S


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 05:00:39am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(