Thành viên tham gia xây dựng dự án

Những yếu tố tạo nên sự thành công của Từ Điển Phương Trình Hóa HọcThành viên đang tham gia

Những thành viên đang trực tiếp đóng góp và xây dựng nên PhuongTrinhHoaHoc.com


Lê Chơn Nhựt Bình

Lê Chơn Nhựt Bình

Lập Trình Viên - Programmer

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung

Quản trị dữ liệu - Data Entry Operator

Trần Đình Thọ

Trần Đình Thọ

Quản trị dữ liệu - Data Entry Operator

2. Thành viên đã từng tham gia

Những thành viên tuy không còn đang tham gia, nhưng những gì họ làm đã đóng góp 1 phần không nhỏ cho PhuongtrinhHoaHoc.com

 • 2016 - Trần Thị Yến Nhi - Xây dựng nội dung
 • 2016 - Trần Đình Thọ - Xây dựng nội dung
 • 2015 - Từ Đức Cường - Xây dựng nội dung
 • 2015 - Lê Xuân Khôi - Xây dựng nội dung
 • 2014 - Nguyễn Thi Quý - Xây dựng nội dung
 • 2014 - Nguyễn Thị Huyền Trang - Xây dựng nội dung
 • 2013 - Nguyễn Dung - Xây dựng nội dung
 • 2012 - Nguyễn Thị Thùy Dung - Xây dựng nội dung
 • 2011 - Phạm Hữu Tình - Xây dựng nội dung
 • 2009 - Trương Khánh Duy - Xây dựng nội dung
 • 2009 Lê Nguyễn Minh Quân - Thiết kế đồ họa

3. Lịch sử hình thành

Từ điển phương trình hóa học trực tuyến DCEO5 là ứng dụng web kế thừa từ sự thành công từ năm 2008 của DCE 4.0 và năm 2010 - 2012 DCEO 2.0 .

Trải qua một thời gian dài thử nghiệm với nhiều phiên bản khác nhau. Ý tưởng về một "cuốn Từ điển" phương trình hóa học đã được xây dựng một cách hoàn chỉnh hơn, tiện dụng hơn.

Đến năm 2012, Từ điển phương trình hóa học trực tuyến đã có hơn 10.000 lượt truy cập mỗi tháng.

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D