Chất hóa học HgSeO4 có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học HgSeO4

Chất hóa học HgSeO4 thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học HgSeO4 có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Thủy ngân(II) Selenat

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học HgSeO4 có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học HgSeO4 có các tên tiếng anh khác là Mercury(II) Selenate

Thông tin mô tả về chất

Phương trình có HgSeO4 (Thủy ngân(II) Selenat) là chất tham gia

Mercury(II) Selenate

Xem tất cả phương trình sử dụng HgSeO4

Phương trình có HgSeO4 (Thủy ngân(II) Selenat) là chất sản phẩm

Mercury(II) Selenate

3Hg + 4H2SeO4 → 4H2O + 2SeO2 + Hg2SeO4 + HgSeO4 Xem tất cả phương trình tạo ra HgSeO4

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:56:43am