Chất hóa học HgSO4.2HgS có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học HgSO4.2HgS

Chất hóa học HgSO4.2HgS thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học HgSO4.2HgS có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Dithiotrimercuric sulphate

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học HgSO4.2HgS có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học HgSO4.2HgS có các tên tiếng anh khác là Dithiotrimercuric sulphate

Thông tin mô tả về chất

Phương trình có HgSO4.2HgS (Dithiotrimercuric sulphate) là chất tham gia

Dithiotrimercuric sulphate

Xem tất cả phương trình sử dụng HgSO4.2HgS

Phương trình có HgSO4.2HgS (Dithiotrimercuric sulphate) là chất sản phẩm

Dithiotrimercuric sulphate

4H2SO4 + 3HgS → 4H2O + 4SO2 + HgSO4.2HgS Xem tất cả phương trình tạo ra HgSO4.2HgS

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:33:35am