Chất hóa học CuSO3 có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học CuSO3

Chất hóa học CuSO3 thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học CuSO3 có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Đồng sulfit

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học CuSO3 có tên gọi danh pháp IUPAC là copper sulfite

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học CuSO3 có các tên tiếng anh khác là copper sulfite

Thông tin mô tả về chất

Phương trình có CuSO3 (Đồng sulfit) là chất tham gia

copper sulfite

Xem tất cả phương trình sử dụng CuSO3

Phương trình có CuSO3 (Đồng sulfit) là chất sản phẩm

copper sulfite

Na2SO3 + CuCl2 → 2NaCl + CuSO3 Xem tất cả phương trình tạo ra CuSO3

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:00:06pm