Chất hóa học CuSCN có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học CuSCN

Chất hóa học CuSCN thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học CuSCN có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Đồng(I) thiocyanat

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học CuSCN có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học CuSCN có các tên tiếng anh khác là Copper(I) thiocyanate

Thông tin mô tả về chất

Đồng (I) thiocyanat (hoặc thiocyanat dạng cốc) là một polyme phối trí với công thức CuSCN. Nó là một chất rắn màu trắng, bền trong không khí được sử dụng làm tiền chất để điều chế các muối thiocyanat khác.

Phương trình có CuSCN (Đồng(I) thiocyanat) là chất tham gia

Copper(I) thiocyanate

Xem tất cả phương trình sử dụng CuSCN

Phương trình có CuSCN (Đồng(I) thiocyanat) là chất sản phẩm

Copper(I) thiocyanate

Xem tất cả phương trình tạo ra CuSCN

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:11:36pm