Chất hóa học CuBr có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học CuBr

Chất hóa học CuBr thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học CuBr có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Đồng(I) bromua

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học CuBr có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học CuBr có các tên tiếng anh khác là Copper(I) bromide; Cuprous bromide; Bromocopper(I)

Thông tin mô tả về chất

Đồng (I) bromua có dạng bột hoặc tinh thể màu trắng, khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nó chuyển từ xanh lục sang xanh lam đậm. Nó tan nhẹ trong nước, hòa tan trong HCl, HBr, amoni hydroxit, axetonitril, tan không đáng kể trong axeton, axit sunfuric. Gây dị ứng cho da và mắt. ... Kích ứng đường hô hấp trên.

Phương trình có CuBr (Đồng(I) bromua) là chất tham gia

Copper(I) bromide; Cuprous bromide; Bromocopper(I)

Xem tất cả phương trình sử dụng CuBr

Phương trình có CuBr (Đồng(I) bromua) là chất sản phẩm

Copper(I) bromide; Cuprous bromide; Bromocopper(I)

5CO + 2Cu + ReBr3 → 2CuBr + Re(CO)5Br Xem tất cả phương trình tạo ra CuBr

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:09:31pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(