Chất hóa học CdSiO3 có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học CdSiO3

Chất hóa học CdSiO3 thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học CdSiO3 có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Cadmi metasilicat

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học CdSiO3 có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học CdSiO3 có các tên tiếng anh khác là Cadmium metasilicate; Metasilicic acid cadmium salt

Thông tin mô tả về chất

Cadmi metasilicat là chất rắn, không tan trong nước. Độc khi nuốt phải, phơi nhiễm qua da, độc cho nguồn nước.

Phương trình có CdSiO3 (Cadmi metasilicat) là chất tham gia

Cadmium metasilicate; Metasilicic acid cadmium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng CdSiO3

Phương trình có CdSiO3 (Cadmi metasilicat) là chất sản phẩm

Cadmium metasilicate; Metasilicic acid cadmium salt

Xem tất cả phương trình tạo ra CdSiO3

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:32:16pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(