Chất hóa học CaSO4.2H2O có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học CaSO4.2H2O

Chất hóa học CaSO4.2H2O thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học CaSO4.2H2O có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Canxi sunfat dihidrat

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học CaSO4.2H2O có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học CaSO4.2H2O có các tên tiếng anh khác là Gypsum; Calcium sulfate dihydrate

Thông tin mô tả về chất

Phương trình có CaSO4.2H2O (Canxi sunfat dihidrat) là chất tham gia

Gypsum; Calcium sulfate dihydrate

CaSO4.2H2O → H2O + CaSO4.0,5H2O Xem tất cả phương trình sử dụng CaSO4.2H2O

Phương trình có CaSO4.2H2O (Canxi sunfat dihidrat) là chất sản phẩm

Gypsum; Calcium sulfate dihydrate

Xem tất cả phương trình tạo ra CaSO4.2H2O

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:54:42pm