Advertisement

Chất hóa học CaS có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học CaS

Chất hóa học CaS thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học CaS có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Canxi sunfua

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học CaS có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học CaS có các tên tiếng anh khác là Calcium sulfide; Oldhamite

Thông tin mô tả về chất

Canxi sunfua là chất rắn tinh thể màu trắng, tinh thể hình lập phương. CaS thường có mùi trứng thối của H2S, hệ quả từ một lượng nhỏ khí này được hình thành bằng quá trình thủy phân muối. CaS đã được nghiên cứu như là một thành phần trong quá trình tái chế thạch cao, một sản phẩm khử lưu huỳnh bằng khí thải. Giống như nhiều muối chứa ion sulfua,

Phương trình có CaS (Canxi sunfua) là chất tham gia

Calcium sulfide; Oldhamite

3CaS + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2S H2S + CaS → Ca(HS)2 2O2 + CaS → CaSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng CaS

Phương trình có CaS (Canxi sunfua) là chất sản phẩm

Calcium sulfide; Oldhamite

4C + CaSO4 → 4CO + CaS Ca(OH)2 + H2S → 2H2O + CaS 4CO + CaSO4 → 4CO2 + CaS Xem tất cả phương trình tạo ra CaS

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:43:42am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(