Chất hóa học BaS2O6 có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học BaS2O6

Chất hóa học BaS2O6 thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học BaS2O6 có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Bari dithionat

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học BaS2O6 có tên gọi danh pháp IUPAC là

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học BaS2O6 có các tên tiếng anh khác là Barium dithionate; Dithionic acid barium salt

Thông tin mô tả về chất

Phương trình có BaS2O6 (Bari dithionat) là chất tham gia

Barium dithionate; Dithionic acid barium salt

H2SO4 + BaS2O6 → BaSO4 + H2S2O6 K2CO3 + BaS2O6 → BaCO3 + K2S2O6 K2SO4 + BaS2O6 → BaSO4 + K2S2O6 Xem tất cả phương trình sử dụng BaS2O6

Phương trình có BaS2O6 (Bari dithionat) là chất sản phẩm

Barium dithionate; Dithionic acid barium salt

Ba(OH)2 + MnS2O6 → Mn(OH)2 + BaS2O6 2SO2 + BaO2 → BaS2O6 Xem tất cả phương trình tạo ra BaS2O6

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:48:49pm