Chất hóa học Au2O3 có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học Au2O3

Chất hóa học Au2O3 thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học Au2O3 có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là Vàng Oxit

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học Au2O3 có tên gọi danh pháp IUPAC là Gold(III) oxide

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học Au2O3 có các tên tiếng anh khác là gold(iii) oxide

Thông tin mô tả về chất

Vàng Oxit ứng dụng ở các khu vực bề mặt cao được mong muốn như xử lý nước và trong các ứng dụng pin nhiên liệu và năng lượng mặt trời. Hạt nano cũng tạo ra diện tích bề mặt rất cao.

Phương trình có Au2O3 (Vàng Oxit) là chất tham gia

gold(iii) oxide

8HCl + Au2O3 → 3H2O + 2HAuCl4 Xem tất cả phương trình sử dụng Au2O3

Phương trình có Au2O3 (Vàng Oxit) là chất sản phẩm

gold(iii) oxide

4Au + 3O2 → 2Au2O3 Xem tất cả phương trình tạo ra Au2O3

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:14:05am