Advertisement

Chất hóa học (-CH(C6H5)-CH2-)n có những tên gọi gì?

Tên Tiếng Việt, Tên Tiếng Anh, Tên Quốc Tế, Danh Pháp IUPAC của chất hóa học (-CH(C6H5)-CH2-)n

Chất hóa học (-CH(C6H5)-CH2-)n thường được gọi bởi những tên nào?
Tên Tiếng Việt (trong chương trình phổ thông)

Chất hóa học (-CH(C6H5)-CH2-)n có thê gọi Tiêng Việt hay thường dùng trong chương trình phổ thông là poli (styren) hay nhựa PS

Danh pháp IUPAC

Một số sách giáo khoa đang đề nghị sử dụng dần danh pháp IUPAC để thay thế. Hãy chắc chắn rằng chương trình bạn đang theo học dùng danh pháp IUPAC hãy các tên gọi Tiếng Việt thông thường.

Chất hóa học (-CH(C6H5)-CH2-)n có tên gọi danh pháp IUPAC là Poly(styrene)

Các tên gọi tiếng Anh khác

Tên gọi bằng Tiếng Anh và có thể được dùng nhiều hơn ở các bài viết khoa học, chất hóa học (-CH(C6H5)-CH2-)n có các tên tiếng anh khác là

Thông tin mô tả về chất

Phương trình có (-CH(C6H5)-CH2-)n (poli (styren) hay nhựa PS) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (-CH(C6H5)-CH2-)n

Phương trình có (-CH(C6H5)-CH2-)n (poli (styren) hay nhựa PS) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra (-CH(C6H5)-CH2-)n

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 08:17:17pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(