Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Chuyên đề hóa học 8

Chuyên đề hóa học 8 cơ bản và nâng cao

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Chất - Nguyên tử - Phân tử

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm về Chất - Nguyên tử và Phân tử.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các bài tập chương 4 Hóa học 8

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm chương 4 hóa học 8.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm theo chương lớp 8.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Hidrocacbon, Nhiên liệu Hóa học 9

Tổng hợp lí thuyết và các phương pháp giải hóa hữu cơ thường gặp trong chương trình Trung học cơ sở.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Phi kim Hóa học 9

Chuyên đề về phi kim và sơ lược về bảng tuần hoàn Hóa học gồm lí thuyết và bài tập vận dụng.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Các loại hợp chất vô cơ

Các loại hợp chất vô cơ gồm lí thuyết và ví dụ minh họa có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các bài tập chương 5 Hóa học 9

Tài liệu gồm lí thuyết và ví dụ minh họa về hidrocacbon và polime

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9

Câu hỏi hóa học lớp 9 bao gồm các câu hỏi từ mức độ nhận biết đến vận dụng cao có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT QG.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi và đáp án Hóa học 2019

Đề thi minh họa và đáp án hướng dẫn giải chi tiết Hóa học THPT QG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi Hóa học 2018

Đề thi môn Hóa học năm 2018

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu gồm các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa khử, có lí thuyết và bài tập minh họa có đáp án chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Nguyên tử Hóa học 10

Tài liệu gồm lí thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm về nguyên tử.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn hóa học

Các câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết về Bản tuần hoàn hóa học

Xem chi tiết & Download tài liệu

Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử Hóa 10

Bài tập trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử Hóa 10 có đáp án chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Xem chi tiết & Download tài liệu

Lí thuyết & bài tập chuyên đề về Halogen

Tổng hợp lí thuyết chuyên đề về Halogen

Xem chi tiết & Download tài liệu

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 10 ÔN TẬP HỌC KÌ 2

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 ôn tập thi học kì 2 có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION

TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải

Câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải dạng cơ bản.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản)

Câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản)

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi minh họa học kì 2 lớp 10

Đề thi minh họa học kì 2 lớp 10

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.

Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019

Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019 có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề Thi thử Hóa học 2019

Đề thi thử Hóa học 2019 có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221

Đề thi môn Hóa học mã đề 221 - Kì thi THPT QG 2019.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Bí kiếp nhớ siêu nhanh

Bảng tuần hoàn Hóa học và cách nhớ siêu nhanh

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phương Trình Hoá Học Lớp 11

100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải

Tổng hợp 100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT QG.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi và đáp án Hóa học 2019

Đề thi minh họa và đáp án hướng dẫn giải chi tiết Hóa học THPT QG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi Hóa học 2018

Đề thi môn Hóa học năm 2018

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Đại cương về hóa học vô cơ

Tài liệu Đại cương về hóa học vô cơ 11 có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Hidrocacbon không no Hóa học 11

Chuyên đề Hidrocacbon không no Hóa học 11 có đáp án giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Nito - Photpho

Chuyên đề Nito - Photpho có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Sự điện li

Chuyên đề Sự điện li Hóa học 11 có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Cacbon - Silic. Hợp chất của Cacbon

Chuyên đề Silic - Cacbon. Hợp chất của Cacbon có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Hidrocacbon no

Chuyên đề Hidrocacbon no Hóa học 11 có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Sự điện li

Chuyên đề ự điện li gôm ví dụ va lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Khái quát về hóa học hữu cơ

Khái quát về hóa học hữu cơ

Xem chi tiết & Download tài liệu

6 chuyên đề hóa học 11 tập 1

6 chuyên đề hóa hữu cơ 11 tập 1 do thầy Nguyễn Minh Tuấn biên soạn

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol

Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol lớp 11.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11

Xem chi tiết & Download tài liệu

CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)

CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.

Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Bài tập trắc nghiệm Ankan

Bài tập chuyên đề về ankan có đáp án

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019

Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019 có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề Thi thử Hóa học 2019

Đề thi thử Hóa học 2019 có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221

Đề thi môn Hóa học mã đề 221 - Kì thi THPT QG 2019.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học dùng cho học sinh lớp 10, 11, 12 và thi THPT QG.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi và đáp án Hóa học 2019

Đề thi minh họa và đáp án hướng dẫn giải chi tiết Hóa học THPT QG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu

Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit

Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid

Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid gồm các câu hỏi và bài tập mẫu, cách tính số đông phân.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi Hóa học 2018

Đề thi môn Hóa học năm 2018

Xem chi tiết & Download tài liệu

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ

Chuyên đề vê kim loại kiêm thổ gôm lí thuyết va các bài tập áp dụng

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề hóa hữu cơ 12

Chuyên đề hóa hữu cơ 12 , có đáp án chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm

Tài liệu ôn tập Hóa học 12 gồm các câu hỏi từ mức nhận biết đến mức vận dụng cao, có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Este - Lipid

Chuyên đề Este - Lipid có đáp án

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Este Hóa học 12

Tài liệu Este Hóa học 12 có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử Hóa học 12

Đề minh họa kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 kèm đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12

Phương pháp qui đổi Hóa học vô cơ 12 gồm lí thuyết và phương pháp giải, ví dụ minh họa giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Bài tập qui đổi oxit sắt

Tài liệu gồm lí thuyết và các dạng bài tập qui đổi sắt.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Các câu bài tập về oxit sắt

Các dạng bài tập về oxit sắt có đáp án chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao

Tài liệu chuyên đề Este - Lipid Nâng cao có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề các kim loại

Chuyên đề hỗn hợp các kim loại có lơi giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Amin - Amino axit

Chuyên đề Amin, Amino axit có lới giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT

Tai liệu gôm các câu hỏi trắc nghiệm có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI

Tai liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có lơi giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

CHUYÊN ĐỀ POLIME

Tài liệu gôm các câu hỏi trắc nghiệm có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch

Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch

Xem chi tiết & Download tài liệu

Amin: Tính chất hóa học, Tính chất vật lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

Amin: Tính chất hóa học, Tính chất vật lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

Xem chi tiết & Download tài liệu

Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn

Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm Crom

Câu hỏi trắc nghiệm Crom có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải

Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải

Xem chi tiết & Download tài liệu

CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt

Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Chuyên đề Crom - Mangan

Chuyên đề Crom - Mangan có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.

Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.

Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019

Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019 có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết & Download tài liệu

Đề Thi thử Hóa học 2019

Đề thi thử Hóa học 2019 có lời giải chi tiết

Xem chi tiết & Download tài liệu

Bài tập Hóa học 12

Tài liệuBài tập Hóa học lớp 12 bao gồm các chương có đáp án.

Xem chi tiết & Download tài liệu

KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221

Đề thi môn Hóa học mã đề 221 - Kì thi THPT QG 2019.

Xem chi tiết & Download tài liệu
Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D