CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ | Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Nội dung bài học


I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ có những tính chất hoá học nào ? 

a) Phản ứng với nước:

BaO phản ứng với nước tạo thành dung dịch bari hidroxit Ba(OH)2, thuộc loại bazo.

Một số oxit bazơ khác như Na2O, CaO... cũng có phản ứng tương tự.

b) Tác dụng với axit

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

c) Tác dụng với oxit axit

Một số oxit bazo tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

2. Oxit axit có những tính chất hóa học nào?

a) Tác dụng với nước:

Nhiều Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

b) Tác dụng với bazo

Oxit axit tác dụng với một số oxit bazo tạo thành muối.

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT 

Căn cứ vào tính chất hoá học của oxit, người ta phân loại như sau :

1. Oxit bazo là những axit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước, 

2. Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

3. Oxit lượng tinh là những axit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Thí dụ như Al2O3, ZnO...

4. Oxi trung tính còn được gọi là axit không tạo muối là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước. Thí dụ như CO, NO.. 

 

1. Dựa vào tính chất hoá học của oxit, người ta phân oxit thành 4 loại : oxit bazơ, oxit axit, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.

2. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm), tác dụng với axit tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

3. Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit, tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. 

(*)Hai loại oxit lưỡng tính và trung tính sẽ được học sau. 

 

 

 

Đánh giá

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ | Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9

Tổng số sao của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4.0 / 5 sao

Advertisement
Advertisement

Bài học khác trong Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9


CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Bài 2. Một số oxit quan trọng Bài 3. Tính chất hóa học của axit Bài 4. Một số axit quan trọng Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ Bài 8. Một số bazơ quan trọng Bài 9. Tính chất hóa học của muối Bài 10. Một số muối quan trọng Bài 11. Phân bón hóa học Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối CHƯƠNG 2: KIM LOẠI Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại Bài 18. Nhôm Bài 19. Sắt Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt Bài 24. Ôn tập học kì 1 CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Bài 26. Clo Bài 27. Cacbon Bài 28. Các oxit của cacbon Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat. Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Bài 36. Metan Bài 37. Etilen Bài 38. Axetilen Bài 39. Benzen Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên Bài 41. Nhiên liệu Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon CHƯƠNG 5 DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME Bài 45. Axit axetic Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic Bài 47. Chất béo Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài 50. Glucozơ Bài 51. Saccarozơ Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ Bài 53. Protein Bài 54. Polime
Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:37:09am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(