Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Lưu huỳnh dioxxit, lưu huỳnh trioxit có cấu tạo phân tử và tính chất hóa học nào? Những phản ứng hóa học nào có thể chứng minh điều này?

Advertisement

Nội dung bài học


Advertisement

I - LƯU HUỲNH ĐIOXIT

1. Cấu tạo phân tử

Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có  4  electron độc thân ở các phân lớp  3p  và  3d:...3s23p33d1. Những electron độc thân này của nguyên tử  S  liên kết với  4  electron độc thân của hai nguyên tử  O  tạo thành bốn liên kết cộng hóa trị có cực:

. Tính chất vật lí

Lưu huỳnh đioxit hay khí sunfurơ là chất khí không màu, mùi hắc, nặng hơn hai lần không khí  (d=64/29≈2,2), hóa lỏng ở  −10oC.

Lưu huỳnh đioxit tan nhiều trong nước (1  thể tích nước ở  20oC  hòa tan được  40  thể tích khí  SO2).

Lưu huỳnh đioxit là khí độc, hít thở phải không khí có  SO2  sẽ gây viêm đường hô hấp.

3. Tính chất hóa học

a) Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

SO tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ  (H2SO3):

                  SO2+H2O⇌H2SO3

H2SO là axit yếu (mạnh hơn axit sunfuhiđric)  và không bền (ngay trong dung dịch,  H2SO3  cũng bị phân hủy thành  SO2  và  H2O ).

SO tác dụng với dung dịch bazơ, tạo nên  2  muối: muối trung hòa, như  Na2SO3, chứa ion sunfit  SO2−3  và muối axit, như  NaHSO3, chứa ion hiđrosunfit  (HSO3).

b) Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóa

Trong hợp chất  SO2, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa  +4, là số oxi hóa trung gian giữa các số oxi hóa  −2  và  +6. Do vậy, khi tham gia phản ứng oxi hóa - khử,  SO2  có thể bị khử hoặc bị oxi hóa.

Thí dụ:

Lưu huỳnh đioxit là chất khử khi tác dụng với những chất oxi hóa mạnh, như halogen, kali pemanganat,...

Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa khi tác dụng với chất khử mạnh hơn, như  H2S,Mg,... 

4. Lưu huỳnh đioxit - Chất gây ô nhiễm

Lưu huỳnh đioxit là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường. Nó được sinh ra do sự đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt), thoát vào bầu khí quyển và là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit. Mưa axit tàn phá nhiều rừng cây, công trình kiến trúc bằng đá và kim loại, biến đất đai trồng trọt thành những vùng hoang mạc. Không khí có  SO2  gây hại cho sức khỏe con người (gây viêm phổi, mắt, da).

5. Ứng dụng và điều chế lưu huỳnh đioxit

a) Ứng dụng

Lưu huỳnh đioxit được dùng để:

- Sản xuất axit sunfuric.

- Tẩy trắng giấy, bột giấy.

- Chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm,...

b) Điều chế

- Trong phòng thí nghiệm,  SO2  được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch axit  H2SO4  với muối  Na2SO3.

                  Na2SO3+H2SO4→Na2SO4+H2O+SO2

Thu   SO2   vào bình bằng cách đẩy không khí.

- Trong công nghiệp,  SO2  được điều chế bằng cách:

+ Đốt cháy lưu huỳnh.

+ Đốt quặng sunfua kim loại, như pirit sắt  (FeS2):

                  4FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2

II - LƯU HUỲNH TRIOXIT

1. Cấu tạo phân tử

Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có thể có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:  3s13p33d2

Ở trạng thái này, nguyên tử  S  có  6  electron độc thân, do vậy nguyên tử  S  có thể liên kết với  6  electron độc thân của ba nguyên tử  O  tạo ra sáu liên kết cộng hóa trị. Mỗi nguyên tử  O  liên kết với nguyên tử  S  bằng một liên kết đôi:

 

Trong hợp chất  SO3, nguyên tố  S  có số oxi hóa cực đại là  +6.

2. Tính chất, ứng dụng và điều chế

a) Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, SO3  là chất lỏng không màu (nóng chảy ở  17oC, sôi ở  45oC). SO3  tan vô hạn trong nước và trong axit sunfuric.

b) Tính chất hóa học

Lưu huỳnh trioxit là oxit axit, tác dụng rất mạnh với nước tạo thành axit sunfuric và tỏa nhiều nhiệt:

                  SO3+H2O→H2SO4

Ngoài ra,  SO tác dụng được với oxĩt bazơ, bazơ tạo thành muối sunfat.

c) Ứng dụng và điều chế

SO3  ít có ứng dụng thực tiễn, tuy nhiên nó là sản phẩm trung gian để sản xuất axit có tầm quan trong bậc nhất trong công nghiệp là axit sunfuric.

Trong công nghiệp,  SO3  được điều chế bằng cách oxi hóa  SO2  ở nhiệt độ cao  (450oC−500oC)  có chất xúc tác là  V2O5.

2SO2+O2⇌2SO3

III - AXIT SUNFURIC

1. Cấu tạo phân tử

Trong hợp chất  H2SO4, nguyên tố  S  có số oxi hóa cực đại là  +6.

2. Tính chất vật lí

Axit sunfuric là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi, nặng gần gấp hai lần nước  (H2SO4 98%cóD=1,84g/cm3). H2SO4  đặc rất dễ hút ẩm, tính chất này được dùng làm khô khí ẩm.

Axit sunfuric đặc tan trong nước, tạo thành những hiđrat  H2SO4.nH2O  và tỏa một lượng nhiệt lớn. Nếu rót nước vào axit  H2SO4 đặc, nước sôi đột ngột kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm. Vì vậy muốn pha loãng axit sunfuric đặc, người ta rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh, tuyệt đối không làm ngược lại.

3. Tính chất hóa học

a) Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng

Dung dịch axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit:

- Đổi màu quỳ tím thành đỏ.

- Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng khí hiđro.

- Tác dụng với muối của những axit yếu.

- Tác dụng với oxit bazơ và bazơ.

b) Tính chất của axit sunfuric đặc

Axit sunfuric đặc có một số tính chất hóa học đặc trưng sau:

Tính oxi hóa mạnh:

- Axit sunfuric đặc và nóng có tính oxi hóa rất mạnh, nó oxi hóa được hầu hết các kim loại (trừ  Au,Pt), nhiều phi kim như  C,S,P,...  và nhiều hợp chất

- Axit sunfuric đặc, nguội làm một số kim loại như  Fe,Al,Cr,...  bị thụ động hóa.

Tính háo nước:

Axit sunfuric đặc chiếm nước kết tinh của nhiều muối hiđrat (muối ngậm nước) hoặc chiếm các nguyên tố  H  và  O  (thành phần của nước)  trong nhiều hợp chất:

- Muối  CuSO4.5H2O  màu xanh tác dụng với  H2SO đặc sẽ biến thành  CuSO4  khan màu trắng

Hợp chất gluxit (cacbonhiđrat)  tác dụng với  H2SO4  đặc bị biến thành cacbon (than):

Một phần sản phẩm  C  bị  H2SO4  đặc oxi hóa thành khí  CO2, cùng với khí  SO2  gây hiện tượng sủi bọt đẩy cacbon trào ra ngoài cốc:

Da thịt tiếp xúc với  H2SO4  đặc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy khi sử dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng.

4. Ứng dụng

Hàng năm, thế giới sản xuất khoảng  160  triệu tấn  H2SO4. Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất.

5. Sản xuất axit sunfuric

Axit sunfuric được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp tiếp xúc. Phương pháp này gồm ba công đoạn chính:

a) Sản xuất  SO2

Tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu có sẵn mà phương pháp sản xuất  SO2  có khác nhau.

- Thiêu quặng pirit sắt  (FeS2):

                  4FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2

- Đốt cháy lưu huỳnh:

                  S+O2→SO2

b) Sản xuất  SO3

Oxi hóa  SO3  bằng khí oxi hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ  450−500oC, chất xúc tác là  V2O5:

xúc tác,  to

                  2SO2+O2⇌2SO3

c) Sản xuất  H2SO4

Khí  SO   đi từ dưới lên đỉnh tháp,  H2SO4  đặc chảy từ đỉnh tháp xuống dưới.

Dùng  H2SO4 98%  hấp thụ  SO3  được  oleum H2SO4.nSO3.

                  H2SO4+nSO3→H2SO4.nSO3

Sau đó dùng lượng nước thích hợp pha loãng  oleum, được  H2SO4  đặc:

                  H2SO4.nSO3+nH2O→(n+1)H2SO4

6. Muối sunfat và nhận biết ion sunfat

a) Muối sunfat

Muối sunfat là muối của axit sunfuric. Có  2  loại muối sunfat:

- Muối trung hòa (muối sunfat)   chứa ion sunfat  (SO2−4). Phần lớn muối sunfat đều tan, trử  BaSO4,CaSO4,PbSO4,...không tan.

- Muối axit (muối hiđrosunfat) chứa ion hiđrosunfat  (HSO4).

b) Nhận biết ion sunfat

Dùng dung dịch muối bari để nhận biết ion  SO2−4  trong dung dịch  H2SO4  hoặc trong dung dịch muối sunfat. Phản ứng sinh ra kết tủa trắng không tan trong axit hoặc kiềm.

                  H2SO4(dd)+BaCl2(dd)→BaSO4(r)+2HCl(dd)

                  Na2SO4(dd)+BaCl2(dd)→BaSO4(r)+2NaCl(dd)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Advertisement
Advertisement

Bài học khác trong Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao


Bài 1. Thành phần nguyên tử Bài 2. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học Bài 3. Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình Bài 4. Sự chuyển động các electron trong nguyên tử, Obitan nguyên tử Bài 5. Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 6. Lớp và phân lớp electron Bài 7. Năng lượng của các electron trong nguyên tử, cấu hình electron nguyên tử Bài 8. Luyện tập chương I Chương 2. Bài 9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 10. Sự biến đổi tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 11. Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Bài 13. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 14. Luyện tập chương 2 Bài 15. Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sụ biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm Bài 15. Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sụ biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm Chương 3 Liên kết hóa học. Bài 16. Khái niệm về liên kết hóa học liên kết ion Bài 17. Liên kết cộng hóa trị Bài 18. Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết dơn. Liên kết đôi và liên kết ba Bài 19. Luyện tập về Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử Bài 20. Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử Bài 21. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 22. Hóa trị và số oxi hóa Bài 23. Liên kết kim loại Bài 24. Luyện tập chương 3 Chương 4 Phản ứng hóa học Bài 25. Phản ứng oxi hóa - khử Bài 26. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Bài 27. Luyện tập chương 4 Bài 28. Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa - khử Chương 5. Nhóm Halogen. Bài 29. Khái quát về nhóm Halogen Bài 30. Clo Bài 31. Hidro Clorua. Axit Clohidric Bài 32. Hợp chất có oxi của clo Bài 33. Luyện tập về clo và hợp chất của clo Bài 34. Flo Bài 35. Brom Bài 36. Iot Bài 37. Luyện tập chương 5 Bài 38. Bài thực hành số 3. Tính chất của các halogen Bài 39. Bài thực hành số 4. Tính chất các hợp chất của halogen Chương 6. Nhóm Oxi. Bài 40. Khái quát về nhóm Oxi Bài 42 Ozon và Hidro Peoxit Bài 43. Lưu huỳnh Bài 44. Hidro Sunfua Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh Bài 46. Luyện tập chương 6 Bài 47. Bài thực hành số 5. Tính chất của oxi, lưu huỳnh Bài 48. Bài thực hành số 6. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Bài 49. Tốc độ phản ứng hóa học Bài 50. Cân bằng hóa học
Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:58:57am