Xác định muối trong dung dịch

Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai
kim loại. Hai muối trong X là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe(NO3)2 và AgNO3.
 • Câu B. AgNO3 và Zn(NO3)2.
 • Câu C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.
 • Câu D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Fe => Ag + Fe(NO3)2 AgNO3 + Zn => Ag + Zn(NO3)2

Xác định muối clorua

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. FeCl2.
 • Câu B. CrCl3.
 • Câu C. MgCl2.
 • Câu D. FeCl3.

Liên quan tới phương trình

H2O + O2 + Fe(OH)2 => Fe(OH)3 FeCl2 + NaOH => NaCl + Fe(OH)2

Xác định mol

Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100ml dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,05
 • Câu B. 0,5
 • Câu C. 0,625
 • Câu D. 0,0625

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4