Este Lipid

Khi ăn nhiều chất béo, lượng dư chất béo được :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. oxi hoá chậm thành CO2 và H2O.
 • Câu B. tích lại thành những mô mỡ.
 • Câu C. thuỷ phân thành glixerol và axit béo.
 • Câu D. dự trữ ở máu của động mạch.

Liên quan tới phương trình

Este Lipid

Chỉ ra chất có trong xà phòng bột :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Natri panmitat.
 • Câu B. Natri đođexylbenzensunfonic
 • Câu C. Natri stearat.
 • Câu D. Natri glutamat

Liên quan tới phương trình

Este Lipid

Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Oxi hoá các vết bẩn.
 • Câu B. Tạo ra dung dịch hoà tan chất bẩn.
 • Câu C. Hoạt động bề mặt cao.
 • Câu D. Hoạt động hoá học mạnh.

Liên quan tới phương trình