Este Lipid

Axit béo nào được cơ thể hấp thụ dễ dàng, không gây ra hiện tượng xơ cứng động mạch ?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Axit béo no.
 • Câu B. Axit béo không no.
 • Câu C. Axit béo đơn chức
 • Câu D. Axit béo đa chức.

Liên quan tới phương trình

Este Lipid

Chất nào được cơ thể hấp thụ trực tiếp ?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Chất béo.
 • Câu B. Glixerol.
 • Câu C. Axit béo no.
 • Câu D. Axit béo không no.

Liên quan tới phương trình

Este Lipid

Ở thành ruột xảy ra quá trình :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. thuỷ phân chất béo thành glixerol và axit béo.
 • Câu B. hấp thụ chất béo từ thức ăn.
 • Câu C. tổng hợp chất béo từ glixerol và axit béo.
 • Câu D. oxi hoá chất béo thành CO2 và H2O.

Liên quan tới phương trình

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D