Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Đóng góp của bạn có thể giúp hàng triệu học sinh Việt Nam học tập tốt hơn >> Tìm hiểu cơ hội tham gia
Thảo luận 3

Câu hỏi trắc nghiệm

Dành cho chương trình học phổ thông và ôn thi đại học

Advertisement
Advertisement

Xác định tên dung dịch

Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E.


Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:


Dung dịch A, pH = 5,25; khả năng dẫn điện: tốt;


dung dịch B, pH = 11,53; khả năng dẫn điện: tốt;


dung dịch C, pH = 3,01; khả năng dẫn điện: kém;


dung dịch D, pH = 1,25; khả năng dẫn điện: tốt;


dung dịch E, pH = 11,00; khả năng dẫn điện kém.


Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NH4Cl, NH3, CH3COOH, HCl, Na2CO3
 • Câu B. CH3COOH, NH3, NH4Cl, HCl, Na2CO3
 • Câu C. NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH, HCl, NH3
 • Câu D. Na2CO3, HCl, NH3, NH4Cl, CH3COOH

Liên quan tới phương trình

Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H4, O2, H2O
 • Câu B. C2H2, H2O, H2
 • Câu C. C2H4, H2O, CO
 • Câu D. C2H2, O2, H2O

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O => C2H5OH C2H4 + 1/2O2 => CH3CHO

Xác định tên chất

Cho dãy chuyển hóa sau:


CaC2 ( + H2O ) → X ( + H2/ Pb/PbCO3, t0 ) → Y ( + H2O/H2SO4, t0 ) → Z. Tên gọi của X và Z lần lượt là:

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. axetilen và ancol etylic.
 • Câu B. axetilen và etylen glicol.
 • Câu C. etan và etanal.
 • Câu D. etilen và ancol etylic.

Liên quan tới phương trình

C2H2 + H2 => C2H4 CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 C2H4 + H2O => C2H5OH

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.

Advertisement

Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân mời người sử dụng các chất gây say nghiện, Quả Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(