Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Đóng góp của bạn có thể giúp hàng triệu học sinh Việt Nam học tập tốt hơn >> Tìm hiểu cơ hội tham gia
Thảo luận 3

Câu hỏi trắc nghiệm

Dành cho chương trình học phổ thông và ôn thi đại học

Advertisement
Advertisement

Xác định trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa

Tiến hành bốn thí nghiệm sau :


- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3


- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4


- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3


- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl


Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá học là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 1
 • Câu C. 4
 • Câu D. 3

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4

Xác định trường hợp sắt không bị ăn mòn điện hóa

Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hóa thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe-Sn
 • Câu B. Fe-Zn
 • Câu C. Fe-Cu
 • Câu D. Fe-Pb

Liên quan tới phương trình

Xác định trườn hợp ăn mòn điện hóa

Tiến hành các thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng. - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4. - Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. - Thí nghiệm 4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. Số trường hợp ăn mòn điện hóa là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 1
 • Câu C. 4
 • Câu D. 3

Liên quan tới phương trình

Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4 2Fe + 6H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.

Advertisement

Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân mời người sử dụng các chất gây say nghiện, Quả Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(