Advertisement
Thảo luận 1

Câu hỏi trắc nghiệm

Dành cho chương trình học phổ thông và ôn thi đại học

Xác định este

Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este C4H8O2 bằng dung dịch NaOH thu được 4,1h muối. Este là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5COOCH3
 • Câu B. CH3COOC2H5
 • Câu C. HCOOCH2CH2CH3
 • Câu D. HCOOCH(CH3)2

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COONa

Xác định đồng phân peptit

Số triprptit chứa đồng thời các gốc α-amino acid: Ala; Val; Gly là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 3
 • Câu C. 9
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

Xác định dung dịch

Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:
- X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.
- X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.
Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. BaCl2.
 • Câu B. CuSO4.
 • Câu C. Mg(NO3)2.
 • Câu D. FeCl2.

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Na2CO3 => 2NaCl + BaCO3 2AgNO3 + BaCl2 => 2AgCl + Ba(NO3)2 BaCl2 + 2NaHSO4 => 2HCl + Na2SO4 + BaSO4Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Cẩn thận trong từng việc làm nhỏ nhặt, Quả Thông minh lên dần dần

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(