Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ tat-ca ra SnCl4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ tat-ca ra SnCl4 (Thiếc(IV) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

SnCl4.5H2O → 5H2O + SnCl4

Nhiệt độ: 19 - 56°C Dung môi: HCl đậm đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SnCl4.5H2O => H2O + SnCl4  

Phương trình số #3

Cl2 + SnCl2SnCl4

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + SnCl2 => SnCl4  

Phương trình số #4

2AgCl + SnCl22Ag + SnCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + SnCl2 => Ag + SnCl4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:51:26pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(