Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ tat-ca ra KBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ tat-ca ra KBr (kali bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + 2KI → I2 + 2KBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + KI => I2 + KBr  

Phương trình số #3

3Br2 + 3K2CO35KBr + 3CO2 + KBrO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K2CO3 => KBr + CO2 + KBrO3  

Phương trình số #4

2KMnO4 + 16HBr → Br2 + 8H2O + 2KBr + 2MnBr2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + HBr => Br2 + H2O + KBr + MnBr2  

Phương trình số #5

3K2SO4 + 2AlBr3Al2(SO4)3 + 6KBr

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2SO4 + AlBr3 => Al2(SO4)3 + KBr  

Phương trình số #6

6HI + KBrO33H2O + 3I2 + KBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + KBrO3 => H2O + I2 + KBr  

Phương trình số #7

KBrO4KBr + 2O2

Nhiệt độ: > 390

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KBrO4 => KBr + O2  

Phương trình số #8

Br2 + 2K → 2KBr

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K => KBr  

Phương trình số #9

2KBrO32KBr + 3O2

Nhiệt độ: > 434

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KBrO3 => KBr + O2  

Phương trình số #10

CH3Br + KCN → KBr + CH3CN

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3Br + KCN => KBr + CH3CN  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 04:29:11pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(