Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SbF3 ra tat-ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SbF3 (Antimon(III) florua) ra tat-ca. Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3CCl4 + 3SbF33CCl2F2 + 2SbCl3

Dung môi: HF lỏng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CCl4 + SbF3 => CCl2F2 + SbCl3  

Phương trình số #3

2SbF3 + 3SOCl22SbCl3 + 3SOF2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SbF3 + SOCl2 => SbCl3 + SOF2  

Phương trình số #4

3H2S + 2SbF36HF + Sb2S3

Dung môi: HF loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + SbF3 => HF + Sb2S3  

Phương trình số #5

H2O + 4HNO3 + 2SbF34NO2 + 6HF + Sb2O5

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HNO3 + SbF3 => NO2 + HF + Sb2O5  

Phương trình số #6

H2O + SbF32HF + SbOF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SbF3 => HF + SbOF  

Phương trình số #7

4NaOH + SbF33NaF + Na[Sb(OH)4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + SbF3 => NaF + Na[Sb(OH)4]  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 04:45:19pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(