Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ K[PtF6] ra F2, KF, PtF4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ K[PtF6] (Kali hexafloroplatinat(V)) ra F2 (flo) , KF (Potassium fluoride) , PtF4 (Tetrafloroplatin(IV)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành F2 (flo) PtF4 (Tetrafloroplatin(IV)) ,trong điều kiện nhiệt độ 750

Phương trình để tạo ra chất K[PtF6] (Kali hexafloroplatinat(V)) (Postassium hexafluoroplatinate (V))

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 NOF3 → F2 + NOF

Phương trình để tạo ra chất KF (Potassium fluoride) ()

2K[PtF6] → F2 + 2KF + 2PtF4 KSO2F → SO2 + KF F2 + 2KCl → Cl2 + 2KF

Phương trình để tạo ra chất PtF4 (Tetrafloroplatin(IV)) (Tetrafluoroplatinum(IV))

Pt + XeF4 → Xe + PtF4 2F2 + Pt → PtF4 2K[PtF6] → F2 + 2KF + 2PtF4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 05:16:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(