Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O, TlNO3 ra NO3, [Tl(H2O)]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) , TlNO3 (Thali(I) nitrat) ra NO3 (Ion nitrat) , [Tl(H2O)] (Monoaquathallium(I) ion) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói TlNO3 (Thali(I) nitrat) tạo thành NO3 (Ion nitrat)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 HCl + NaOH → H2O + NaCl 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất TlNO3 (Thali(I) nitrat) (Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate)

HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3 Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3

Phương trình để tạo ra chất NO3 (Ion nitrat) (Nitrate)

Ca(NO3)2 + 6H2O → [Ca(H2O)6] + 2NO3 H2O + TlNO3 → NO3 + [Tl(H2O)] 6H2O + CsNO3 → NO3 + [Cs(H2O)6]

Phương trình để tạo ra chất [Tl(H2O)] (Monoaquathallium(I) ion) ()

H2O + TlNO3 → NO3 + [Tl(H2O)]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:17:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(