Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H12O6 ra C2H5OH, CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra C2H5OH (rượu etylic) , CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H12O62C2H5OH + 2CO2

Nhiệt độ: 30-35°C Xúc tác: enzim

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 => C2H5OH + CO2  

Phương trình số #2

C6H12O62C2H5OH + 2CO2

Nhiệt độ: 30 - 35°C Xúc tác: men zima

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 => C2H5OH + CO2  

Phương trình số #3

C6H12O6 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-01 12:28:28pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(