Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C, Cl2, FeTiO3 ra CO, TiCl4, FeCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) , Cl2 (clo) , FeTiO3 (Sắt(II) titanat) ra CO (cacbon oxit) , TiCl4 (Titan(IV) clorua) , FeCl3 (Sắt triclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C (cacbon) tác dụng vói Cl2 (clo) FeTiO3 (Sắt(II) titanat) tạo thành CO (cacbon oxit) FeCl3 (Sắt triclorua)

Phương trình để tạo ra chất C (cacbon) (carbon)

2Mg + CO2 → C + 2MgO 2H2 + CO2 → C + 2H2O C2H2 + Cl2 → C + 2HCl

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH FeCl2 → Cl2 + Fe CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất FeTiO3 (Sắt(II) titanat) (Iron(II) titanate; Iron(II) titanate(IV); Metatitanic acid iron(II) salt; Iron(II) titanium(IV) trioxide; Iron metatitanate; Iron titanium trioxide)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + CaO → CaC2 + CO C + Cu2O → CO + 2Cu

Phương trình để tạo ra chất TiCl4 (Titan(IV) clorua) (titanium tetrachloride)

2C + 2Cl2 + TiO2 → 2CO + TiCl4 6C + 7Cl2 + 2FeTiO3 → 6CO + TiCl4 + 2FeCl3 2C + 2Cl2 + TiO2 → 2CO + TiCl4

Phương trình để tạo ra chất FeCl3 (Sắt triclorua) (iron chloride)

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3 Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:11:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(