Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2, NH4ClO3 ra H2O, NH3, Ba(ClO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) , NH4ClO3 (Amoni clorat) ra H2O (nước) , NH3 (amoniac) , Ba(ClO3)2 (Bari clorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ba(OH)2 (Bari hidroxit) tác dụng vói NH4ClO3 (Amoni clorat) tạo thành H2O (nước) Ba(ClO3)2 (Bari clorat) ,trong điều kiện nhiệt độ đun sôi

Phương trình để tạo ra chất Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (barium hydroxide)

BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2 BaO + H2O → Ba(OH)2 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Phương trình để tạo ra chất NH4ClO3 (Amoni clorat) (Ammonium chlorate; Chloric acid ammonium salt)

NH4OH + HClO3 → H2O + NH4ClO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 NaOH + NH4NO3 → H2O + NaNO3 + NH3

Phương trình để tạo ra chất Ba(ClO3)2 (Bari clorat) (barium chlorate)

Ba(ClO3)2.H2O → H2O + Ba(ClO3)2 BaCl2 + 6H2O → 6H2 + Ba(ClO3)2 Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(ClO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:29:45pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(